lidmaatschap

Waarom lid worden?

Wanneer u lid bent van onze vereniging krijgt u een extra korting van € 300,-* op de uitvaartkosten, mits de uitvaart door onze uitvaartverzorger wordt uitgevoerd. De diensten van de dragers worden ook door de vereniging vergoed. Het lidmaatschap geeft dus de zekerheid van een som geld (het bedrag waarvoor u bent verzekerd + de korting) die beschikbaar komt na overlijden.

Onze tarieven zijn een stuk lager dan de landelijk gemiddelde prijzen. * Het bedrag kan op de jaarlijkse ledenvergadering, op advies van de actuaris, worden gewijzigd en vastgesteld. 

Hoeveel kost het lidmaatschap?

U kunt deelnemen voor een vast bedrag per jaar, indien u nog geen 65 bent. U betaalt premie tot uw 65e levensjaar. Indien u lid wordt na uw 55e levensjaar betaalt u tot uw 78e levensjaar. U kunt ook een koopsom storten. Dit geldt voor leden en niet-leden (hiermee wordt u geen lid van de vereniging). Dit bedrag wordt ieder jaar met een door het bestuur vastgesteld percentage verhoogd. De premie wordt berekend op basis van uw leeftijd wanneer u lid wordt.

Hieronder drie voorbeelden van een jaarpremie op basis van de instapleeftijd, uitgaande van een verzekerd bedrag van € 3000,-
10 jaar/ € 36,-
35 jaar / € 82,80
50 jaar/ € 198,-

Beëindigen
Wanneer U het lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen, dan moet U dit schriftelijk doorgeven aan de secretaris. Het adres is:
Ben Poker, Sappemeer, 06-54906755
Email: ben18poker@gmail.com