lidmaatschap

Waarom lid worden?

Wanneer u lid bent van onze vereniging krijgt u € 500,-* korting op de uitvaart, mits de uitvaart door onze uitvaartverzorger wordt uitgevoerd. De diensten van de dragers worden door de vereniging vergoed. Ook wordt het uit te keren bedrag (verzekerde bedrag) bij overlijden met 30 %* verhoogd. Het lidmaatschap geeft dus de zekerheid van een som geld die beschikbaar is bij overlijden om de uitvaart van te betalen. Doordat de vereniging een deel vergoedt is dit extra voordelig.

* Het bedrag en het percentage kunnen op de jaarlijkse ledenvergadering worden gewijzigd en vastgesteld.

Hoeveel kost het lidmaatschap?

U kunt deelnemen voor een vast bedrag per jaar, indien u nog geen 65 bent. U betaalt premie tot uw 65e levensjaar. Indien u lid wordt na uw 55e levensjaar betaalt u tot uw 78e levensjaar.

U kunt ook een koopsom storten. Dit geldt voor leden en niet-leden (hiermee wordt u geen lid van de vereniging). Dit bedrag wordt ieder jaar met een door het bestuur vastgesteld percentage verhoogd.

De premie wordt berekend op basis van uw leeftijd wanneer u lid wordt. Hieronder drie voorbeelden van een jaarpremie op basis van de instapleeftijd, uitgaande van een verzekerd bedrag van € 3000,-

10 jaar/ € 36,-

35 jaar / € 82,80

50 jaar/ € 198,-

Beeindigen

Wanneer U het lidmaatschap van de vereniging wilt beeindigen, dan moet U dit schriftelijk doorgeven aan de secretaris.

Het adres is: L.Bakema, Lutherse Kerkstraat 18, 9611 JN Sappemeer. Email: l.bakema2@kpnplanet.nl

Wensenformulier
U kunt uw wensen met betrekking tot uw uitvaart vastleggen d.m.v. het wensenformulier.

>> Klik hier voor het formulier